Huis van Vrede Maquette

In onze steden vertegenwoordigt elke instelling een bepaalde waarde. Ziekenhuizen belichamen de waarde van zorg voor de kwetsbaren. Rechtbanken staan voor rechtvaardigheid. Parlementen belichamen de principes van gelijkheid, individuele vrijheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deze instellingen vormen een infrastructuur van waarden. Waar is de plaats van vrede? Waar is de broedplaats voor de ontwikkeling van deze menselijke waarden? We willen iedereen uitnodigen om ons mee te helpen dit Huis van Vrede te bouwen.

Maak ruimte voor Vrede

We willen een plek bouwen waar mensen elkaar ontmoeten en bruggen slaan tussen verschillende culturen. Het Huis van Vrede is de ruimte waar kennis wordt ontwikkeld om gemeenschappelijke uitdagingen op een vreedzame manier op te lossen. Het is ook de plek waar de diversiteit en de wijsheden van de mensheid met een open blik onderzocht zullen worden en in de praktijk toegepast.

Het doel is om met deze inclusieve broedplaats nieuwe inzichten en ondernemingen in de wereld te brengen die het samenleven in vrede tussen mensen en met de aarde bevorderen. Dit is de plaats waar jongeren, burgers, professionals en organisaties met elkaar in contact komen om samen te leren en te werken aan een menselijke en inclusieve samenleving.