School van Vrede


De essentie van onze school
wat we doen en waarom we het doen.

De School van Vrede is een algemeen bijzondere basisschool, een community waar we samen komen leren en werken om onszelf, de ander en de wereld beter te begrijpen en om in vrede samen te leren leven met de ander en met de natuur.Onze School is een plaats voor een zinvolle, ruime menselijke ontwikkeling en bewustwording van onze leerlingen en medewerkers.

Dit doen we opdat ieder van ons door het dagelijks onderwijs heen zichzelf beter leert kennen, de ander leert begrijpen en in vrede leert samen leven en werken met de ander en de natuur.

Op onze School hebben wij zinvol onderwijs

We kijken verder dan bijvoorbeeld alleen het leren rekenen om het rekenen zelf. Het doel is om menselijke kwaliteiten te ontplooien. Omdat we zinvol leren, blijven onze kinderen intrinsiek gemotiveerd. Rekenonderwijs wordt een manier om rechtvaardigheid te ontwikkelen, doordat we bijvoorbeeld leren hoe we de appels eerlijk onder elkaar kunnen verdelen. In taalonderwijs kunnen we leren inclusief en geweldloos te communiceren

Wij besteden aandacht aan respectvol overleg en reflectie

Op onze school passen we de Cirkelwerking toe. Dat schept ruimte voor iedereen om te kunnen deelnemen. Daarmee leren we respectvol overleggen, worden we bewust hoe en wat we leren en gaan we met elkaar om in vrede. Essentieel is daarbij luisteren en goed leren omgaan met elkaars verschillende standpunten en meningen.

We werken samen aan gemeenschappelijke projecten

Wie vreedzaam en respectvol leert samenwerken geniet een enorme voorsprong in het leven van morgen. Op onze school heeft iedereen een rol van betekenis. We werken samen aan gemeenschappelijke schoolbrede projecten. Zo beleven we -dag in dag uit- onze school als leergemeenschap. De projecten geven ons een grote algemene ontwikkeling en leren ons meer over de wereld en de verschillende culturen van de mensheid